LEDIGE LOKALERLedige_lokaler.html
OM FØRDETUNETLeietakere.html
KontaktKontakt.html
HJEMHjem.html
 

Lokale 4

Ledige_lokaler.html
tilbakeLedige_lokaler.html
  1. -Ca 250 kvm butikklokale på hjørnet av Førdetunet.

  2. -Kan kombineres med lager. Egen varelevering.

  3. -Kan kombineres med kontorer i etasjen over.